Ceník služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou

Zdravotní způsobilost pro zotavovací akci (školy v přírodě, tábory, lyžařské kurzy apod.)200 Kč
Přihláška do mateřské školy:
– první přihláška
– každá další přihláška
200 Kč
50 Kč
Zdravotní způsobilost ke sportu200 Kč
Řidičský průkaz400 Kč
Oznámení o vzniku pojistné události pro komerční pojišťovny200 Kč
Lékařská zpráva na žádost pacienta200 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace200 Kč
Přihláška na střední školu150 Kč
Aplikace nadstandardních vakcín200 Kč
Opis očkovacího průkazu150 Kč
Zapůjčení kojenecké váhy50 Kč/den
Nastřelení náušnic500 Kč
Strep A test150 Kč
Návrh na lázně, dětskou odbornou léčebnu, ozdravovnu200 Kč

Doplatky na vakcíny částečně hrazené zdravotní pojišťovnou ve vybraných věkových kategoriích:

Prevenar 13450 Kč
Vaxneuvance650 Kč