Ceník služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou k 1. 2. 2020

Zdravotní způsobilost k zotavovací akci (školy v přírodě, tábory, lyžařské kurzy apod.)100 Kč
Přihláška do mateřské školy:
– první přihláška
– každá další přihláška
100 Kč
50 Kč
Potravinářský průkaz100 Kč
Zdravotní způsobilost ke sportu100 Kč
Řidičský průkaz300 Kč
Oznámení o vzniku pojistné události pro komerční pojišťovny150 Kč
Lékařská zpráva na žádost pacienta100 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace200 Kč
Přihláška na střední školu100 Kč
Aplikace nadstandardních vakcín100 Kč
Opis očkovacího průkazu150 Kč
Zapůjčení kojenecké váhy50 Kč/den
Nastřelení náušnic500 Kč
Strep A test100 Kč

Doplatky na vakcíny částečně hrazené zdravotní pojišťovnou ve vybraných věkových kategoriích:

Prevenar 13450 Kč