LSPP – Lékařská služba první pomoci

Fakultní nemocnice Brno, Dětská nemocnice
Černopolní 9, 613 00 Brno


Pracovní dny: 15:30 – 7:00
Soboty, neděle, svátky – nepřetržitě
Telefon: 532 234 935
web: www.fnbrno.cz/detska-nemocnice-cernopolni-9/k32

Stomatologická pohotovost

Úrazová nemocnice Brno,
Ponávka 6, 613 00 Brno


Telefon: 545 538 421
web: www.unbr.cz

Toxikologie Praha

Poradna při požití jedovatých či neznámých látek

Telefon: 224 91 92 93 nebo 224 964 155
web: www.tis-cz.cz